photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Swimming lessons rules

REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWANIA

 1. Kursy nauki pływania organizowane przez Administrację Obiektów Sportowych w Warszawie, prowadzone są na Krytej Pływalni przy ul. Ciszewskiego 10.
 2. Każdy uczestnik, przed rozpoczęciem kursu nauki/doskonalenia pływania, ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania i złożyć na tej podstawie stosowne oświadczenie. W imieniu małoletniego uczestnika oświadczenie składa jego rodzic.
 3. Kursy nauki pływania organizowane są od września do czerwca (2 semestry pokrywające się z semestrami szkolnymi po 15 jednostek lekcyjnych w semestrze). Jednostka lekcyjna trwa 30minut pod opieką instruktora posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Całkowity czas pobytu na pływalni w ramach biletu na naukę pływania wynosi 60 minut. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na płycie pływalni jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Po przekroczeniu wyznaczonego czasu pobierana jest dopłata wg obowiązującej stawki (0,20zł/min).
 4. Warunkiem uczestnictwa w kursie nauki pływania jest wykupienie karnetu na konkretny dzień i godzinę oraz każdorazowe okazywanie w/w karnetu przed wejściem na zajęcia. W przypadku braku karnetu oraz chęci uczestnictwa w zajęciach, kursant zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej bezzwrotnej opłaty za pojedynczą lekcję wg obowiązującego cennika.
 5. W przypadku utraty karnetu, wystawiony duplikat nie będzie uwzględniał nieobecności na wcześniejszych zajęciach.
 6. Wpłaty za kurs nauki pływania przyjmowane są z góry za semestr w formie gotówki/karty płatniczej w wyznaczonych terminach w kasie obiektu. W cenę wliczona jest opłata za instruktora oraz wstęp na basen.
 7. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z kursu nauki pływania oraz skreślenie z listy.
 8. Osoby rezygnujące z udziału w kursie nauki pływania otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane, a wcześniej opłacone lekcje, o ile rezygnacja została zgłoszona najpóźniej po upływie dwóch lekcji. W przypadku rezygnacji z kursu po trzeciej lekcji wniesiona opłata nie będzie zwracana.
 9. Za nieobecność na lekcji nie przysługuje zwrot kosztów. Maksymalnie dwa zajęcia, które zostały opuszczone można odrobić z inną grupą w trakcie trwania kursu w okresie do 2 tygodni od dnia nieobecności, (po wcześniejszym zgłoszeniu do biura A.O.S) W tym celu wyznaczone zostaną konkretne terminy. W ostatnim tygodniu kursu nie ma możliwości odrabiania opuszczonych zajęć. Wypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie po przedstawieniu stosownych zaświadczeń.
 10. Osoby, które nie uczestniczą w zajęciach nauki pływania, a przebywają na płycie pływalni jako osoby towarzyszące, muszą posiadać strój kąpielowy oraz wykupić bilet wstępu. Ilość osób towarzyszących jest ograniczona i zależy od ogólnej liczby osób przebywających na pływalni.
 11. A.O.S zastrzega sobie prawo do łączenia grup oraz zmian godzin zajęć gdy zajdzie taka konieczność. Minimalna liczba uczestników w grupie wynosi 5 osób.
 12. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego daną grupę, AOS zapewnia zastępstwo innego instruktora.
 13. Każdy uczestnik kursu, a w przypadku dzieci małoletnich rodzic dziecka, ma obowiązek zapoznania się z powyższym regulaminem i z regulaminem pływalni oraz stosowania się do ich wskazań.

Regulaminy

Regulamin pływalni
Regulamin zjeżdżalni
Regulamin kart abonamentowych
Regulamin aerobiku i aqua aerobiku
Regulamin sal sportowych
Regulamin siłowni
Regulamin szkółki tenisa ziemnego
Regulamin szkółki pływania
Regulamin gabinetu masażu


Swimming lessons price list

Teaching swimming

 

Group lesson: 675,00zł/one semester
(45zł x 15 trainings)

Price includes: 60 min stay at the swimming pool
(instructor – 30 min)

 

Instructor for
organized groups:
80,00zł/30 minutes
+ swimming pool accession expenses

 
Individual lessons takes place every day of the week,
by prior arrangement classes with an instructor.
Phones to swimming instructors are available at site: swimming lessons as well as at the cash desk and on the notice board.
 
Group lessons takes place within specific days
according to skill level and age, which are determined at the beginning of each semester.
These semesters coincide with school semesters.


Swimming pool price list

Swimming pool – One visit (60 min.)

 

Hours: 7:00 – 9:00 9:00 – 21:00 21:00 – 21:30
Adults 22,00zł 22,00zł 22,00zł
Children (15 years and less), Seniors 12,00zł 12,00zł 12,00zł
WULS’s BA, MA and PhD Students
Mon. – Fri.
10,00zł 12,00zł 10,00zł
WULS’s BA, MA and PhD Students
Sat. – Sun.
12,00zł 12,00zł 12,00zł
WULS Employees
Disabled people and their guardians
12,00zł 12,00zł 12,00zł

Additional fee after 1 hour:

 • regular ticket 0,35zł/min
 • reduced ticket 0,20zł/min


 

Swimming pool – Season tickets
(60 min. – minutes calculation)

 

Hours: 7:00 – 9:00 9:00 – 21:00 21:00 – 21:30
Adults – Morning 16,00zł
Mon. – Fri.
Adults – Open 18,00zł 18,00zł 18,00zł
Children (15 years and less), Seniors 12,00zł 12,00zł 12,00zł
WULS’s BA, MA and PhD Students
Mon. – Fri.
10,00zł 12,00zł 10,00zł
WULS’s BA, MA and PhD Students
Sat. – Sun.
12,00zł 12,00zł 12,00zł
WULS Employees
/1 season ticket per semester/
10,00zł 10,00zł 10,00zł
Disabled people and their guardians 12,00zł 12,00zł 12,00zł

Values of season tickets:
50zł, 100zł, 150zł, 200zł, 300zł, 500zł
(minutes calculation)
Season tickets are valid for 1 year from the time of purchase.
NOTICE! There is a card activation charge (see additional charges.

Reduced prices available after checking the documents neededto get the discount.


 
BONUSES to season tickets

 

Value of season ticket BONUS Validity of season ticket with bonus
50,00zł 50,00zł
100,00zł 10,00zł 110,00zł
150,00zł 15,00zł 165,00zł
200,00zł 20,00zł 220,00zł
300,00zł 25,00zł 325,00zł
500,00zł 30,00zł 530,00zł

 

Family tickets

 

2 adult people, 1 child 15 years and less 45,00zł/60min.
2 adult people , 2 children 15 years and less 56,00zł/60min.
2 adult people , 3 children 15 years and less 65,00zł/60min.

Prices available from 7.00 to 22:30 only on Saturday, Sundays and holidays.
On winter and summer holidays in opening hours.

 
 
 

Swimming pool rental (gross amounts)

Schools, sports clubs and other non-governmental organizations conducting sports or recreational activities

 

One Sports pool lane 100,00zł/30min.*
Recreational pool 190,00zł/30min.*
Half of the recreational pool 100,00zł/30min.*

* prices are negotiable after many years of cooperation.


Price lists

Swimming pool price list
Swimming lessons price list
Sports rooms price list
Tennis courts price list
Tennis classes price list
Gym and aerobics price list
Sauna and solarium price list
Massage price list


Copyright © 2009-2013 Sport Center WULS –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Site admin ------ Author: Michał Ochman