photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Season ticket rules

SEASON TICKET RULES

 1. Sprzedaż kart abonamentowych zwanych dalej karnetami, odbywa się w Kasie Pływalni w godzinach 7:00-22:00.
 2. Przy zakupie karnetu należy określić typ (otwarty, ulgowy, seniora itp.) Karnet otwarty nie uwzględnia stawek ulgowych! Nie ma możliwości zmiany typu abonamentu przed wykorzystaniem jego zawartości.
 3. Prawo do korzystania z karty abonamentowej przysługuje aktualnemu posiadaczowi karnetu i ustalonej ilości osób mu towarzyszących (maks. 12 osób).
 4. Przy zakupie nowego karnetu pobierana jest bezzwrotna opłata aktywacyjna w wysokości 22,00zł w ten sposób karta abonamentowa przechodzi na własność klienta.
 5. Karta abonamentowa jest ważna od momentu zakupu do wyczerpania kwoty abonamentowej przez okres 1 roku. Istnieje możliwość jej aktualizacji w kasie Pływalni. Aktualizacja karty polega na dokupieniu usług zgodnych z aktualnym cennikiem. W przypadku aktualizacji abonamentu termin jej ważności ulega wydłużeniu, a środki zgromadzone na karcie przechodzą na następny okres.
 6. Środki zgromadzone na karcie abonamentowej nie podlegają zwrotowi. Po upływie terminu ważności karnetu (1 rok) licząc od daty zakupu i braku aktualizacji karty przed tym terminem niewykorzystane środki przepadają bezzwrotnie.
 7. Z ulg mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające legitymacje upoważniające do zniżek, tj. dzieci do lat 15, studenci SGGW, pracownicy, emeryci i renciści SGGW, osoby po 60 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.
 8. Pobyt na pływalni jest liczony za każdą wykorzystaną minutę. Przy wejściu, klient jest zobowiązany okazać kartę abonamentową obsłudze Kasy, gdzie otrzyma pasek z pastylką (czipem) otwierającą szafkę w szatni. Rozliczenie całkowitego czasu pobytu na pływalni następuje po zwróceniu w/w paska w Kasie w momencie wychodzenia.
  W przypadku wyczerpania limitu karty w trakcie pobytu na basenie klient dopłaca różnicę gotówką przy rozliczeniu w kasie.
 9. W przypadku zgubienia karty abonamentowej, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze Kasy lub w Biurze A.O.S, uiścić opłatę za wydanie duplikatu w kwocie 22,00zł, a następnie z paragonem z Kasy udać się do Biura A.O.S (pokój nr 003) w celu otrzymania duplikatu.
 10. Karta abonamentowa nie gwarantuje wejścia na pływalnię w momencie przepełnienia hali pływalni lub rezerwacji. Posiadacze kart abonamentowych są uprawnieni do korzystania z pływalni zgodnie z tygodniowym harmonogramem.
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje każdego użytkownika karty abonamentowej. Wraz z zakupem karty abonamentowej użytkownik akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień wszystkich regulaminów obowiązujących na pływalni.

Copyright © 2009-2013 Sport Center WULS –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Site admin ------ Author: Michał Ochman