photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Massage rules

MASSAGE RULES

 1. Organizatorem i właścicielem Gabinetu Masażu jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Administracja Obiektów Sportowych ul. Ciszewskiego 10, 02-786 Warszawa zwana dalej A.O.S.
 2. Dla potrzeb regulaminu zarówno masaż, jak i zabieg z wykorzystaniem produktów kosmetycznych nazwano „masaż”. Wszelkie „wskazówki/porady/program/doradztwo” dotyczące poprawy figury/kondycji/zdrowia dotyczą osób uznanych za ogólnie zdrowe (oraz bez przeciwwskazań) i zgodne są z ogólnymi zasadami zdrowego odżywiania i dbania o kondycję psychofizyczną.
 3. Zakup masażu/produktu /lub skorzystanie z innych usług w GM równoznaczne jest ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez GM oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu i innych procedur GM. 
 4. Klientem GM może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców.
 5. Personel GM zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących rezultatów, przebiegu masażu/ wykonywanej usługi oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań. 
 6. Personel GM zobowiązany jest do poszanowania prywatności klienta.
 7. Personel GM zastrzega sobie prawo zmiany terminu zarezerwowanego masażu do 24 godzin przed jego terminem. 
 8. W przypadku podjęcia przez klienta programu mającego na celu poprawę figury/kondycji/zdrowia wg wskazówek programu personelu GM, pełną odpowiedzialność za jej rezultaty bądź konsekwencje ponosi klient. 
 9. Opłaty za masaż pobierane są przed/bezpośrednio po masażu wg umownego cennika i nie podlegają zwrotowi. Cennik może ulec zmianie. 
 10. W trosce o wysoką jakość usług w GM klient jest zobowiązany przyjść  5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masażu jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku masaż zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut. Czas podany obejmuje przygotowanie przed/po masażu oraz czas samego masażu.
 11. Klient ma możliwość przełożenia/odwołania telefonicznie zarezerwowanego masażu co najmniej 1 dzień przed zarezerwowanym terminem w przypadku masażu jednorazowego lub wykonywanego  nie „w serii”. 
 12. Klient ma możliwość wykupienia masaży w „serii” – otrzymując  karnet  na daną serię. Przy wykupie serii masaży obowiązuje opłata „z góry”.
 13. Każdy karnet objęty jest terminem ważności (6 miesięcy).
 14. W przypadku nie przybycia na umówioną godzinę bez wcześniejszego poinformowania ustalanego zgodnie z pkt. 11, masaż, który występuje w karnecie jako „gratis” automatycznie zostaje utracony.
 15. Personel GM zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania masażu, jeśli spotka się z zachowaniem klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp.). Opłata wniesiona przez klienta nie zostanie zwrócona. 
 16. Personel GM zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu klientowi z oznakami chorób skórnych  i innych chorób zakaźnych. Opłata za masaż zostanie pobrana, jak za odbyty masaż.  
 17. GM nie ponosi odpowiedzialności  za rzeczy i przedmioty pozostawione w gabinecie. 
 18. Godziny otwarcia GM: 17.15-22.00 poniedziałek-piątek w dni robocze oraz w wybrane weekendy.
 19. Niniejszy regulamin reguluje wszelkie dotychczasowe ustalenia GM. 
 20. Każdy klient GM zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu i procedur GM. 
 21. Właściciel GM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

Copyright © 2009-2013 Sport Center WULS –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Site admin ------ Author: Michał Ochman