photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Padding pool and slide rules

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BRODZIKA I ZJEŻDŻALNI

 1. Brodzik oraz zjeżdżalnia słoń są integralną częścią hali basenowej obowiązują w nich przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Opiekun dziecka korzystającego z brodzika i zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się powyższym regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania a także przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku.
 3. Brodzik oraz zjeżdżalnia dostępne są wyłącznie dla dzieci do lat 6 pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z brodzika i zjeżdżalni oraz przebywania w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani
 5. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność. Wskazane jest podtrzymywanie dziecka za rękę przez opiekuna w trakcie ześlizgu
 6. Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni dziecku rezygnującemu ze ślizgu
 7. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba
 8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z brodzika i hali basenowej lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  • zmuszania dziecka do wykonania ślizgu,
  • wykonywania ślizgu parami lub w grupie,
  • zjazdu z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia ciała,
  • wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po zjeżdżalni w kierunku punktu startu przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni,
  • użytkowania brodzika w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
  • wpychania dzieci do brodzika,
  • wskakiwania do brodzika z rozbiegu.

 9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: Opiekunowie dzieci, Ratownicy i Pracownicy Pływalni. Wszystkie osoby korzystające z brodzika są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 10. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu brodzika i zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 11. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu brodzika, a także z terenu pływalni.

Kanclerz SGGW

dr inż. Władysław W. Skarżyński


Copyright © 2009-2013 Sport Center WULS –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Site admin ------ Author: Michał Ochman