photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

The river ruler

REGULAMIN SZTUCZNEJ RZEKI

Dane techniczne:
Głębokość – 1,10 metra
Stopień trudności – niski
Dolna granica wieku – 10 lat

 1. Sztuczna rzeka jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca ze sztucznej rzeki ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
 3. Korzystanie ze sztucznej rzeki odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Sztuczna rzeka dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem:
  • dzieci do 10 roku życia,
  • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na cembrowinie sztucznej rzeki.
 5. Dzieci do lat 10 mogą korzystać ze sztucznej rzeki wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze sztucznej rzeki i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz korzystania ze sztucznej rzeki z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami, itp.).
  • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny,
  • nurkowania pod lustrem wody,
  • wchodzenia do rynny sztucznej rzeki poza miejscem do tego przeznaczonym.
 7. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią Ratownicy i Pracownicy Pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze sztucznej rzeki są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 8. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu sztucznej rzeki wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 9. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze sztucznej rzeki, a także z terenu pływalni.

Kanclerz SGGW
Dr inż. Władysław W. Skarżyński


Copyright © 2009-2013 Sport Center WULS –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Site admin ------ Author: Michał Ochman