photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Korty tenisowe „Wolica SGGW”

Wprowadziliśmy do oferty obiekt sezonowy – korty tenisowe „Wolica SGGW”.
Obiekt jest dostępny w sezoznie maj-wrzesień i mieści się przy ul. Nowoursynowskiej 92/100.
Obiekt jest otwarty w każdy dzień tygodnia w godzinach od 8:00 do 22:00. Godziny te mogą jednak ulec zmianie w skutek pogorszonych warunków pogodowych, niezbędnych prac technicznych itp.
Bieżącej rezerwacji kortów można dokonać telefonicznie pod numerem: 502-156-437 lub 502-156-470 bądź bezpośrednio w recepcji.

Korty "Wolica SGGW"

Poniżej znajdą Państwo odnośniki do regulaminu oraz cennika obiektu oraz mapkę dojazdu:

Regulamin kortów tenisowych „Wolica SGGW”
Cennik kortów tenisowych „Wolica SGGW”

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W KLUBACH TENISOWYCH
PODCZAS PANDEMII COVID-19

  • Dla klubów:

Trening może odbywać się tylko na obiekcie otwartym (wyłączenie z użytkowania hal tenisowych) i półotwartym czyli konstrukcje umożliwiające wentylację poprzez rozsuwane ściany boczne.

zalecana jest rezerwacja kortów online lub telefonicznie. W innym przypadku recepcja obiektu powinna znajdować się w odległości nie mniejszej niż 30 m od najbliższego kortu

płatności powinny być dokonywane kartami płatniczymi

weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt)

brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),przy umywalkach umieszczone zostają instrukcje BHP mycia rąk. Toalety sprzątane
i odkażane na bieżąco z wyposażeniem we właściwe środki dezynfekcji.

obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

zalecany jest 15-minutowy bufor czasowy między zakończeniem gry
a użyciem kortu przez kolejnych graczy , który powinien zostać wykorzystany na dezynfekcję ławek i bezkontaktową wymianę graczy

na każdym korcie powinny być udostępnione dozowniki do dezynfekcji rąk (po obu stronach kortu)

korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego, klub nie może prowadzić wypożyczalni sprzętu treningowego

odległość pomiędzy kortami treningowymi minimum 5 m (licząc między liniami singlowymi). Jeżeli ta odległość nie jest zachowana, to pomiędzy kortami obowiązuje odstęp jednego kortu lub pomiędzy kortami bezwzględnie powinna być siatka oddzielająca sąsiadujące korty

na korcie należy zachować odległość pomiędzy ławkami min. 5 metrów. Jeżeli to możliwe (utrzymanie właściwej odległości miedzy ławkami z sąsiadujących kortów) sugerowane ustawienie ławek dla graczy po przeciwnych stronach kortu

na obiekcie, w widocznym miejscu, musi być tablica informacyjna, na której obowiązkowo będą zamieszczone informacje o obowiązujących procedurach (sugerowane umieszczenie przepisów w kilku widocznych miejscach, np. przy każdym wejściu na kort)

należy określić odrębne drogi przemieszczania się dla graczy wchodzących na korty i schodzących z kortów (gracze powinni wchodzić jedną stroną kortu
i wychodzić drugą stroną)

obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu dotarcia do kortu docelowego, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu należy ponownie nałożyć maseczkę.

 

  • Dla graczy: ( amatorzy/zawodnicy)

rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)

obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy

rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) – obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry

na korcie mogą przebywać tylko dwie osoby – zawodnik-zawodnik; zawodnik-trener lub maksymalnie dwóch zawodników na korcie i jeden trener. Wzajemne przestrzeganie przez trenera i zawodników odległości – w przerwach min. 2 m; podczas gry 5 m

Obowiązkowe jest utrzymanie właściwego odstępu między grającymi oraz gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu)

piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu, graczy
i trenera

zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych (po jednej tubie dla każdej z osób, po grze dezynfekcja tub).

konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Właściwe i spełniające reguły etykiety na korcie jest np. skinienie głową

po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się)

 

  • Zajęcia grupowe w klubie

zajęcia dla 4-osobowych grup dziecięcych, na korcie może brać udział
w treningu maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko po obu stronach kortu).

obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie
z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)

obowiązkowe zasłanianie twarzy (maseczki zakrywające nos i usta) w trakcie zajęć

piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby, takim jak przy grupach zawodniczych.

do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie, chyba że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwej odległości od siebie.

Polski Związek Tenisowy

Mapa dojazdu:

 

 


Copyright © 2009-2013 Obiekty Sportowe SGGW –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Administracja witryną ------ Autor: Michał Ochman