photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Regulamin whirpoola

REGULAMIN WHIRPOOLA

 1. Whirpool jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca z whirpoola ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.
 3. Korzystanie z whirpoola odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Whirpool dostępny jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem:
  • dzieci do 13 roku życia,
  • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna
  • osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi powinny korzystać z whirpoola ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z whirpoola wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Podczas wchodzenia do whirpoola należy zachować szczególną ostrożność.
 7. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z whirpoola.
 8. W whirpoolu może jednorazowo przebywać maksymalnie 7 osób.
 9. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z whirpoola i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • wchodzenia i wychodzenia z whirpoola w inny sposób niż poprzez schodki,
  • użytkowania whirpoola, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
  • użytkowania whirpoola w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  • wpychania osób do wnętrza whirpoola,
  • wnoszenia do whirpoola jakichkolwiek przedmiotów,
  • przebywania w whirpoolu w pozycji stojącej,
  • zanurzania głowy i twarzy,
  • wylewania wody z whirpoola
  • siadania na obrzeżu niecki whirpoola
 10. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią Ratownicy i Pracownicy Pływalni. Wszystkie osoby korzystające z whirpoola są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 11. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu whirpoola wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 12. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z whirpoola, a także z terenu pływalni.

Kanclerz SGGW
Dr inż. Władysław W. Skarżyński


Copyright © 2009-2013 Obiekty Sportowe SGGW –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Administracja witryną ------ Autor: Michał Ochman