photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Regulamin korzystania z sauny

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. Sauna fińska jest integralną częścią Krytej Pływalni SGGW. Zasady korzystania reguluje niniejszy regulamin jak również przepisy regulaminu ogólnego pływalni.
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Podczas korzystania z pomieszczenia sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez Personel pływalni.
 3. Po otwarciu drzwi wejściowych oraz zamknięciu ich od wewnętrznej strony należy wyjąć klucz z zamka (celem ułatwienia dostępu do pomieszczenia w przypadku sytuacji alarmowej).
 4. Opłata za pobyt w saunie naliczana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Minimalna liczba osób przebywających w kabinie sauny wynosi 2 osoby, maksymalna liczba wynosi 7 osób.
 6. Z sauny mogą korzystać osoby zdrowe lub osoby których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 7. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
  • Chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych
  • Chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne
  • Kobietom w okresie ciąży oraz w czasie menstruacji
  • Osobom starszym, osłabionym oraz w stanie intoksykacji.
 8. Korzystanie z sauny odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
 9. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 10. Sauna osiąga temperaturę max.110oC i jest sauną suchą. Wartość temperatury widoczna jest na wyświetlaczu sterownika umieszczonego przed wejściem do sauny. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (nie należy samodzielnie zmieniać parametrów sterownika).
 11. Obowiązkiem każdego użytkownika sauny jest posiadanie własnych ręczników. Ręcznik powinien być rozłożony tak aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
 12. Do sauny należy wejść po dokładnym umyciu całego ciała i jego osuszeniu (zob. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SAUNY).
 13. O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w saunie oraz jej uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić Personel pływalni lub skorzystać z czerwonego przycisku alarmowego, który znajduje się przy wejściu do kabiny sauny.
 14. Po zakończeniu kąpieli należy pozostawić porządek w całym pomieszczeniu.
 15. Korzystający z sauny zobowiązany jest do przestrzegania opłaconego czasu pobytu oraz punktualnego opuszczenia pomieszczenia sauny.
 16. Za zgubienie lub zniszczenie paska z transponderem do szafek pobrana zostanie opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Kanclerz SGGW

dr inż. Władysław W.Skarżyński


Copyright © 2009-2013 Obiekty Sportowe SGGW –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Administracja witryną ------ Autor: Michał Ochman