photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Regulamin siłowni

REGULAMIN SIŁOWNI

 1. Siłownia zlokalizowana jest w budynku dydaktyczno-sportowym SGGW przy ul. Ciszewskiego 10 w Warszawie.
 2. Siłownia jest czynna:
  • poniedziałek – piątek w godzinach 17:00 – 22:00
  • sobota w godzinach                    10:00 – 14:00
 3. Użytkownikiem siłowni mogą być:
  • grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia
  • klienci indywidualni
  • młodzież do 14 lat tylko pod opieką osoby pełnoletniej

  Wszelkie treningi na siłowni odbywają się wyłącznie pod opieką instruktora!

 4. Do korzystania z siłowni i jej urządzeń treningowych uprawnione są osoby, które dokonały opłaty za wstęp według obowiązującego cennika. Dowód opłaty należy każdorazowo okazać instruktorowi przy wejściu na siłownię.
 5. Wszystkich korzystających z siłowni obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 6. Kluczyki do szafek ubraniowych znajdują się w szafkach, po skończonych zajęciach wszyscy ćwiczący zobowiązani są do ich zwrócenia. Kara za zgubienie kluczyka wynosi 40,00zł.
 7. Przed skorzystaniem z siłowni należy zapoznać się z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu sportowego.
 8. Osoby korzystające z siłowni powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na siłownię. Klienci bez powyższych badań ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 9. Osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne, korekcyjne są zobowiązane do zapoznania instruktora lub prowadzącego zajęcia o rodzaju schorzenia.
 10. Ze względu na higienę oraz zalecenia konserwacyjne sprzętu obowiązkowe jest używanie ręczników, które kładziemy na używane stanowiska do ćwiczeń.
 11. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający, powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia z którego będzie korzystał a w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt instruktorowi lub innej osobie upoważnionej.
 12. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztalugę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenie przy sztaludze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć trener powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń.
 13. W siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków oraz palenia papierosów.
 14. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujących instrukcji obsługi urządzeń do ćwiczeń, mogą zostać usunięte z siłowni.
 15. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor lub nauczyciel prowadzący zajęcia.
 16. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach powinny złożyć go w wyznaczonym miejscu.
 17. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie siłowni oraz szatni kierownictwo A.O.S nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 19. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu siłowni oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych przyrządów treningowych – AOS nie ponosi odpowiedzialności.

Regulaminy

Regulamin pływalni
Regulamin zjeżdżalni
Regulamin kart abonamentowych
Regulamin aerobiku i aqua aerobiku
Regulamin sal sportowych
Regulamin siłowni
Regulamin szkółki tenisa ziemnego
Regulamin szkółki pływania
Regulamin gabinetu masażu


Cennik – siłownia i aerobik

Cennik – siłownia i aerobik

 

Bilety
jednorazowe
Siłownia Aqua Aerobik
Normalny 25,00zł 50,00zł *)
Studenci SGGW
Pracownicy SGGW
15,00zł 50,00zł *)
Aktywny Senior 15,00zł 40,00zł *)

* w cenę wliczony jest pobyt na basenie przez 75 minut,
w tym instruktor – 45 minut.

 

Karnety siłownia 15 wejść 30 wejść 45 wejść
Normalny 300,00zł 400,00zł 500,00zł
Studenci SGGW
Pracownicy SGGW
Aktywny Senior
150,00zł 250,00zł 350,00zł

Karnety na siłownię posiadają termin ważności 12 miesięcy licząc od daty zakupu.

 

Karnety aqua aerobik
Normalny
Studenci SGGW
Pracownicy SGGW
45zł x ilość zajęć w miesiącu *)
Aktywny Senior 35zł x ilość zajęć w miesiącu *)

* w cenę wliczony jest pobyt na basenie przez 75 minut,
w tym instruktor – 45 minut.
Karnety na aerobik i aqua aerobik obowiązują w danym miesiącu kalendarzowym.


Cenniki

Cennik – pływalnia
Cennik – nauka pływania
Cennik – sale sportowe
Cennik – korty tenisowe
Cennik – siłownia i aerobik
Cennik – sauna i solarium
Cennik – gabinet masażu


Copyright © 2009-2013 Obiekty Sportowe SGGW –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Administracja witryną ------ Autor: Michał Ochman