photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Regulamin korzystania z sauny

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. Sauna fińska jest integralną częścią Krytej Pływalni SGGW. Zasady korzystania reguluje niniejszy regulamin jak również przepisy regulaminu ogólnego pływalni.
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Podczas korzystania z pomieszczenia sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez Personel pływalni.
 3. Po otwarciu drzwi wejściowych oraz zamknięciu ich od wewnętrznej strony należy wyjąć klucz z zamka (celem ułatwienia dostępu do pomieszczenia w przypadku sytuacji alarmowej).
 4. Opłata za pobyt w saunie naliczana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Minimalna liczba osób przebywających w kabinie sauny wynosi 2 osoby, maksymalna liczba wynosi 7 osób.
 6. Z sauny mogą korzystać osoby zdrowe lub osoby których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 7. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
  • Chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych
  • Chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne
  • Kobietom w okresie ciąży oraz w czasie menstruacji
  • Osobom starszym, osłabionym oraz w stanie intoksykacji.
 8. Korzystanie z sauny odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
 9. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 10. Sauna osiąga temperaturę max.110oC i jest sauną suchą. Wartość temperatury widoczna jest na wyświetlaczu sterownika umieszczonego przed wejściem do sauny. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (nie należy samodzielnie zmieniać parametrów sterownika).
 11. Obowiązkiem każdego użytkownika sauny jest posiadanie własnych ręczników. Ręcznik powinien być rozłożony tak aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
 12. Do sauny należy wejść po dokładnym umyciu całego ciała i jego osuszeniu (zob. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SAUNY).
 13. O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w saunie oraz jej uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić Personel pływalni lub skorzystać z czerwonego przycisku alarmowego, który znajduje się przy wejściu do kabiny sauny.
 14. Po zakończeniu kąpieli należy pozostawić porządek w całym pomieszczeniu.
 15. Korzystający z sauny zobowiązany jest do przestrzegania opłaconego czasu pobytu oraz punktualnego opuszczenia pomieszczenia sauny.
 16. Za zgubienie lub zniszczenie paska z transponderem do szafek pobrana zostanie opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Kanclerz SGGW

dr inż. Władysław W.Skarżyński


Regulamin szkółki pływania

REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWANIA

 1. Kursy nauki pływania organizowane przez Administrację Obiektów Sportowych w Warszawie, prowadzone są na Krytej Pływalni przy ul. Ciszewskiego 10.
 2. Każdy uczestnik, przed rozpoczęciem kursu nauki/doskonalenia pływania, ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania i złożyć na tej podstawie stosowne oświadczenie. W imieniu małoletniego uczestnika oświadczenie składa jego rodzic.
 3. Kursy nauki pływania organizowane są od września do czerwca (2 semestry pokrywające się z semestrami szkolnymi po 15 jednostek lekcyjnych w semestrze). Jednostka lekcyjna trwa 30minut pod opieką instruktora posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Całkowity czas pobytu na pływalni w ramach biletu na naukę pływania wynosi 75minut. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na płycie pływalni jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Po przekroczeniu wyznaczonego czasu pobierana jest dopłata wg obowiązującej stawki (0,20zł/min).
 4. Warunkiem uczestnictwa w kursie nauki pływania jest wykupienie karnetu na konkretny dzień i godzinę oraz każdorazowe okazywanie w/w karnetu przed wejściem na zajęcia. W przypadku braku karnetu oraz chęci uczestnictwa w zajęciach, kursant zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej bezzwrotnej opłaty za pojedynczą lekcję wg obowiązującego cennika.
 5. W przypadku utraty karnetu, wystawiony duplikat nie będzie uwzględniał nieobecności na wcześniejszych zajęciach.
 6. Wpłaty za kurs nauki pływania przyjmowane są z góry za semestr w formie gotówki/karty płatniczej w wyznaczonych terminach w kasie obiektu. W cenę wliczona jest opłata za instruktora oraz wstęp na basen.
 7. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z kursu nauki pływania oraz skreślenie z listy.
 8. Osoby rezygnujące z udziału w kursie nauki pływania otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane, a wcześniej opłacone lekcje, o ile rezygnacja została zgłoszona najpóźniej po upływie dwóch lekcji. W przypadku rezygnacji z kursu po trzeciej lekcji wniesiona opłata nie będzie zwracana.
 9. Za nieobecność na lekcji nie przysługuje zwrot kosztów. Zajęcia, które zostały opuszczone można odrobić w formie wejść na basen. W tym celu wyznaczone zostaną konkretne terminy. Wypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie po przedstawieniu stosownych zaświadczeń.
 10. Osoby, które nie uczestniczą w zajęciach nauki pływania, a przebywają na płycie pływalni jako osoby towarzyszące, muszą posiadać strój kąpielowy oraz wykupić bilet wstępu. Ilość osób towarzyszących jest ograniczona i zależy od ogólnej liczby osób przebywających na pływalni.
 11. A.O.S zastrzega sobie prawo do łączenia grup oraz zmian godzin zajęć gdy zajdzie taka konieczność. Minimalna liczba uczestników w grupie wynosi 5 osób.
 12. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego daną grupę, AOS zapewnia zastępstwo innego instruktora.
 13. Każdy uczestnik kursu, a w przypadku dzieci małoletnich rodzic dziecka, ma obowiązek zapoznania się z powyższym regulaminem i z regulaminem pływalni oraz stosowania się do ich wskazań.

Karnety zniżkowe na basen

Karnety zniżkowe na basen (dofinansowane z FS)
Pracownikowi przysługują dwa karnety w roku kalendarzowym tj. wykupione w przedziałach czasowych 1.01-30.06 (1 karnet) oraz 1.07 – 31.12 (2 karnet).
Przy zakupie należy okazać dokument upoważniający do zniżki (leg.ubezpieczeniowa,leg. kolejowa, RMUA).


Regulaminy

Regulamin pływalni
Regulamin zjeżdżalni
Regulamin kart abonamentowych
Regulamin aerobiku i aqua aerobiku
Regulamin sal sportowych
Regulamin siłowni
Regulamin szkółki tenisa ziemnego
Regulamin szkółki pływania
Regulamin gabinetu masażu


Cennik – nauka pływania

Cennik – nauka pływania

 

Lekcje indywidualne:
1 osoba 2 osoby Do 5 osób
do 15 lat
60,00zł/os 80,00zł/2os 130,00zł/5os
Lekcje grupowe: 375,00zł/za semestr
(15 zajęć)

W cenę wliczony jest pobyt na basenie przez 75 minut
(w tym instruktor 30 minut)

 

Instruktor dla grupy
zorganizowanej:
72,00zł/30 minut
+ koszt udostępnienia pływalni

 
Nauka indywidualna odbywa się we wszystkie dni tygodnia,
po wcześniejszym umówieniu lekcji z instruktorem.
Telefony do instruktorów dostępne są na stronie: nauka pływania, w kasie pływalni oraz na tablicy informacyjnej.
 
Nauka grupowa odbywa się w ściśle określonych terminach
w/g poziomu zaawansowania oraz wieku, które są ustalane na początku każdego semestru.
Semestry te pokrywają się z semestrami szkolnymi.


Cennik – pływalnia

Cennik pływalni – jednorazowo (60 min.)

 

Godziny: 7:00 – 9:00 9:00 – 21:00 21:00 – 21:30
Dorośli 16,00zł 16,00zł 16,00zł
Dzieci do 15l. oraz Seniorzy 7,00zł 7,00zł 7,00zł
Studenci i doktoranci SGGW
Pon. – Pt.
6,00zł 9,00zł 6,00zł
Studenci i doktoranci SGGW
Sob. – Niedz.
9,00zł 9,00zł 9,00zł
Pracownicy SGGW
Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie
10,00zł 10,00zł 10,00zł

 

Cennik pływalni – karnety
(60 min. – naliczanie minutowe)

 

Godziny: 7:00 – 9:00 9:00 – 21:00 21:00 – 21:30
Dorośli – poranny 10,00zł
Pon. – Pt.
Dorośli – otwarty 12,00zł 12,00zł 12,00zł
Dzieci do 15l. oraz Seniorzy 7,00zł 7,00zł 7,00zł
Studenci i doktoranci SGGW
Pon. – Pt.
6,00zł 9,00zł 6,00zł
Studenci i doktoranci SGGW
Sob. – Niedz.
9,00zł 9,00zł 9,00zł
Pracownicy SGGW
/2 karnety w roku/
7,00zł 7,00zł 7,00zł
Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie 10,00zł 10,00zł 10,00zł

Dostępne nominały kart abonamentowych:
50zł, 100zł, 150zł, 200zł, 300zł, 500zł
(czas pobytu na pływalni naliczany jest minutowo!)
Karnety ważne są przez 1 rok od momentu zakupu.
UWAGA! Przy wydaniu nowej karty obowiązuje opłata aktywacyjna w/g cennika (zob. opłaty dodatkowe.

Ceny ulgowe obowiązują za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki.


 
BONUSY do kart abonamentowych

 

Nominał karty BONUS Wartość karty z bonusem
50,00zł 50,00zł
100,00zł 10,00zł 110,00zł
150,00zł 15,00zł 165,00zł
200,00zł 20,00zł 220,00zł
300,00zł 25,00zł 325,00zł
500,00zł 30,00zł 530,00zł

 

Cennik pływalni – bilety rodzinne

 

2 os. Dorosłe , 1 dziecko do lat 15 34,00zł/60min.
2 os. Dorosłe , 2 dzieci do lat 15 40,00zł/60min.
2 os. Dorosłe , 3 dzieci do lat 15 46,00zł/60min.

Ceny obowiązują w godz. 7.00 – 22:30 wyłącznie w soboty, niedziele oraz święta.
W ferie oraz wakacje – w godzinach otwarcia pływalni.


Cenniki

Cennik – pływalnia
Cennik – nauka pływania
Cennik – sale sportowe
Cennik – korty tenisowe
Cennik – nauka gry w tenisa
Cennik – siłownia i aerobik
Cennik – sauna i solarium
Cennik – gabinet masażu


Copyright © 2009-2013 Obiekty Sportowe SGGW –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Administracja witryną ------ Autor: Michał Ochman