photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Regulamin aerobiku i aqua aerobiku

REGULAMIN AEROBIKU I AQUA AEROBIKU

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób uczęszczających na zajęcia aerobiku i Aqua aerobiku.
 2. Organizatorem zajęć aerobiku oraz aqua aerobiku jest SGGW – Administracja Obiektów Sportowych, ul.Ciszewskiego 10 w Warszawie, zwana dalej A.O.S.
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet lub jednorazowe wejścia na zajęcia Aqua aerobiku bądź Aerobiku (w/g obowiązującego cennika ) znajdującego się w Kasie Pływalni SGGW.
 4. Po zgłoszeniu się do kasy należy przedstawić karnet lub wykupić jednorazowe wejście (pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby z wykupionym karnetem, w miarę wolnych miejsc w grupach możliwe jest wykupienie pojedynczego biletu wstępu na zajęcia).
 5. Od 20 dnia danego miesiąca realizowana jest sprzedaż karnetów na miesiąc następny dla wszystkich osób wg kolejności zgłoszeń.
 6. Uczestnicy zajęć Aerobiku, Aqua aerobiku, Aqua senior mają prawo do zakupu jednego karnetu na dany miesiąc na wybrane terminy.
 7. Bilety jednorazowe są sprzedawane na 20 minut przed planowanym rozpoczęciem się zajęć.
 8. Zajęcia Aqua Aerobiku trwają 45 minut, w ramach wykupionego biletu wstępu lub karnetu miesięcznego każdy klient otrzymuje dodatkowe 30 minut na skorzystanie z całego kompleksu basenowego , po upływie tego czasu będzie naliczana opłata według obowiązującej stawki.
 9. Każda osoba korzystająca z zajęć otrzyma na czas ćwiczeń kluczyk do szafki w szatni/szatni basenowej. Po skończeniu zajęć należy go pozostawić w szatni/ zwrócić do kasy. Kara za zgubienie lub zniszczenie kluczyka wynosi   40,00zł (dot. aerobiku) lub paska z chipem wynosi 72,00zł. (dot.aqua aerobiku).
 10. Wykupione karnety na zajęcia aqua aerobiku oraz aerobiku nie podlegają zwrotowi.
 11. W przypadku nieobecności, za niewykorzystane usługi, A.O.S nie zwraca kosztów.
 12. Z zajęć aerobiku należy korzystać wyłącznie w terminach wcześniej zadeklarowanych.
  Możliwość odrabiania nieobecności w innych grupach istnieje tylko po uprzedniej pisemnej prośbie skierowanej do Kierownika Administracji Obiektów Sportowych.
 13. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie A.O.S istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu odrobienia niezrealizowanej usługi.
 14. Na zajęciach aerobiku maksymalna liczba uczestników wynosi :
  • Na torze basenu sportowego – 15 osób
  • W basenie rekreacyjnym – 15 osób
  • Na sali aerobikowej – 26 osób
 15. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających.
 16. Ćwiczący powinien poinformować instruktora o wszelkich chorobach i dolegliwościach
 17. Na zajęciach aerobiku obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć, zmienione w szatni.
 18. A.O.S nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora.
 19. A.O.S nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach.
 20. A.O.S zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, cennika, grafiku zajęć, redukcji liczby godzin aerobiku i Aqua aerobiku w okresie letnim oraz odmowy sprzedaży biletów jednorazowych w przypadku wyprzedania przewidzianej ilości karnetów na określone zajęcia.
 21. Każdy klient, który wykupuje karnet lub bilet uprawniający do uczestniczenia w zajęciach zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.
 22. A.O.S oświadcza, że zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści na tablicy informacyjnej, znajdującej się przed wejściem do Sali aerobikowej, holu pływalni oraz stronie internetowej. Klienci zobowiązani są do zapoznania się z bieżącymi informacjami i ogłoszeniami oraz dostosowania się do nich.
 23. W sprawach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Kierownik Obiektów Sportowych SGGW.

Regulaminy

Regulamin pływalni
Regulamin zjeżdżalni
Regulamin kart abonamentowych
Regulamin aerobiku i aqua aerobiku
Regulamin sal sportowych
Regulamin siłowni
Regulamin szkółki tenisa ziemnego
Regulamin szkółki pływania
Regulamin gabinetu masażu


Cennik – siłownia i aerobik

Cennik – siłownia i aerobik

 

Bilety
jednorazowe
Siłownia Aqua Aerobik
Normalny 25,00zł 40,00zł *)
Studenci SGGW
Pracownicy SGGW
15,00zł 40,00zł *)
Aktywny Senior 15,00zł 30,00zł *)

* w cenę wliczony jest pobyt na basenie przez 75 minut,
w tym instruktor – 45 minut.

 

Karnety siłownia 15 wejść 30 wejść 45 wejść
Normalny 300,00zł 400,00zł 500,00zł
Studenci SGGW
Pracownicy SGGW
Aktywny Senior
150,00zł 250,00zł 350,00zł

Karnety na siłownię posiadają termin ważności 12 miesięcy licząc od daty zakupu.

 

Karnety aqua aerobik
Normalny
Studenci SGGW
Pracownicy SGGW
35zł x ilość zajęć w miesiącu *)
Aktywny Senior 25zł x ilość zajęć w miesiącu *)

* w cenę wliczony jest pobyt na basenie przez 75 minut,
w tym instruktor – 45 minut.
Karnety na aerobik i aqua aerobik obowiązują w danym miesiącu kalendarzowym.


Cenniki

Cennik – pływalnia
Cennik – nauka pływania
Cennik – sale sportowe
Cennik – korty tenisowe
Cennik – nauka gry w tenisa
Cennik – siłownia i aerobik
Cennik – sauna i solarium
Cennik – gabinet masażu


Copyright © 2009-2013 Obiekty Sportowe SGGW –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Administracja witryną ------ Autor: Michał Ochman